Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

31 maja 2024r. NSM nieczynne

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Soli informuje, że w  w dniu 31 maja 2024r.  biura i Klub Spółdzielni będą  nieczynne.  Za utrudnienia przepraszamy.

Walne Zgromadzenie członków odbędzie się od 13 do 17 maja 2024r. o godz.17:00

Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Soli  informuje członków, że Walne Zgromadzenie  odbędzie się  w dniach od  13 do 17 maja 2024r. o godz. 17.00, zgodnie z poniższym harmonogramem: I  Część Walnego Zgromadzenia  –  13.05.2024r.  godz.17°°  Klub NSM ul. 1 Maja 18 Os. Konstytucji 3 Maja 1-4; 8-12; 15-24; 25-26, os. Armii Krajowej 3; ul. […]

Harmonogram rozliczeń

Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że rozliczenie wody w zasobach NSM odbywa się co 6 miesięcy, poniżej podajemy harmonogram rozliczeń: luty i sierpień                  – Os.Kopernika 1-15, ul.Wyspiańskiego 6, ul.Wrocławska 2, 25, 29, 41, 41a, ul.Szkolna 2, 17, 21, 23, ul.Kołłątaja 2-3, ul.Kupiecka 19, ul.Kościuszki 3, Os.Spółdzielcze 1-2, 3-4, 5-6-7, ul.Wesoła 19a, ul.Młynarska 15, ul. Sikorskiego 1, […]

Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o ZASADACH BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ GAZOWYCH W MIESZKANIACH:

– zapewnienie stałego dopływu powietrza atmosferycznego do mieszkania przez okna i drzwi, co pozwoli na całkowite spalanie gazu i odprowadzenie spalin kominem,– drożne i nie zasłonięte kratki wentylacyjne,– otwarte, nie zasłonięte nawiewy w drzwiach łazienek z piecykiem gazowym (kratki lub otwory w dolnej części drzwi),– niedozwolone jest montowanie w kanałach wentylacyjnych elektrycznych urządzeń wywiewnych,– nie […]

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. Oddział Lubuski w Żaganiu mając na celu poprwę jakości dostaw ciepła systemowego dla miasta Nowa Sól informuje, że od dnia 07 listopada 2011r. zastosowana będzie w sieci ciepłowniczej substancja barwiąca wodę sieciową pn. „Derylux”.

Wprowadzenie środka do sieci ciepłowniczej umożliwi szybsze oraz skuteczniejsze wykrycie ewentualnych nieszczelności. Barwiona na zielono woda, znajdująca się w sieci ciepłowniczej, nie powinna być widoczna w punktach poboru wody. W przypadku zauważenia zmiany barwy wody (zmiana na barwę zieloną) w punktach poboru ciepłej wody, prosimy o powstrzymanie się z jej poborem zarówno do celów , jak i sanitarnych. Pojawienie się zielonej wody będzie oznaką awarii, o czym należy niezwłocznie poinformować naszych pracowników Pogotowia Ciepłowniczego pod całodobowym numerem telefonu 068 3876143. Bezpieczeństwo stosowania Deryluxu jest potwierdzone atestem higienicznym o nr HK/W/0300/01/2009, a także poprzedzone zgodą Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Nowej Soli pismem z dnia 2 sierpnia 2011r. – ONS-HK-4130/41b/11.

SZCZELNE MIESZKANIE NIE ZAWSZE JEST ZDROWE I BEZPIECZNE !

W związku z trwającym okresem grzewczym, Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, że szczególnie w tym okresie należy zwrócić uwagę na sprawność zainstalowanych urządzeń gazowych (kuchenka, piecyk) oraz pionów wentylacyjnych i spalinowych w użytkowanych mieszkaniach.W wyniku zamontowania szczelnych okien w wielu mieszkaniach oraz braku rozszczelnień szczególnie w okresie niskich temperatur następuje zakłócenie w działaniu pionów wentylacyjnych […]

Informacja dotycząca możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli.

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Soli informuje, że dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają ustawowe kryteriadochodowe i powierzchniowe zajmowanego mieszkania.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalaniawysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych. Wobec powyższego prosimy mieszkańców naszej Spółdzielni o szczególną […]