Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Historia

Strona główna » O nas » Historia

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Soli

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w dniu 10 lipca 1959r., kiedy to odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie, które uchwaliło Statut oraz nazwę spółdzielni w brzmieniu: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Soli.

Pierwsze władze statutowe Spółdzielni tworzyli:

  • Bogusław Olechnowski – Prezes Zarządu
  • Jerzy Kaczmarek – Zastępca Prezesa Zarządu
  • oraz Tadeusz Matuszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pierwsze mieszkania w budynku przy ul. Świerczewskiego – dzisiejsza ul. Wojska Polskiego 7 Zarząd Spółdzielni rozdzielił 10 września 1960r.

14 czerwca 1962r. oddano do użytku pierwszy budynek przy ul. Kościuszki wchodzący w skład dzisiejszego Osiedla Spółdzielczego.

W styczniu 1965r. oddano do użytku nowe biura Spółdzielni przy ul. 22 lipca 17 (dzisiaj ul. Kupiecka 17), w których znalazła się również świetlica, która była prowadzona wspólnie z Powszechną Spółdzielnią Spożywców Społem. Przy świetlicy działały koła zainteresowań: balet dziecięcy, nauka gry na pianinie, nauka haftu i robótek ręcznych, kółko fotograficzne, koło nauki esperanto, koło pomocy uczniom klas VI i VII, koło filatelistyczne dla dorosłych i dzieci.

10 maja 1966r. uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod budowę Osiedla Kopernika. Osiedle zostało zaplanowane na 584 mieszkania o pow. 24.865 m2 plus pow. usługowe o pow. 1400 m2. Planowana liczba mieszkańców – 2060 osób, a termin zakończenia budowy to 1970r. i został on dotrzymany.

24 listopada 1966r. Zebranie Przedstawicieli Członków zatwierdziło w Statucie rozszerzenie terenu działania spółdzielni na powiat nowosolski.

15 kwietnia 1969r. Zebranie Przedstawicieli Członków podjęło decyzję o przejęciu Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego w Nowej Soli. Przejęcie agend nastąpiło z dniem 1 lipca 1969r.

19 kwietnia 1972r. Rada upoważniła Zarząd Spółdzielni do zaciągnięcia kredytu w wysokości 78.379.000 zł na budowę nowego osiedla, któremu nadano imię XXX-lecia PRL. Przewidywany termin zakończenia budowy – 1978r. Planowana liczba mieszkańców 5.200 osób.

14 czerwca 1972r. dokonano zmian w Statucie. Spółdzielnia przekształciła się z lokatorskiej na Spółdzielnie Mieszkaniową typu lokatorsko-własnościowego.

1 lipca 1973r. zgodnie z Uchwałą nr 21 Zarządu CZSBM, Rada Nadzorcza powołała Zakład Budowlano Remontowy.

27 maja 1974r. uchwałą nr 4/74 Zebranie Przedstawicieli Członków dokonało zmiany nazwy Spółdzielni na Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Soli.
W roku 1974 wmurowano akt erekcyjny pod budowę osiedla Zatorze II.

31 stycznia 1981r. zakończono budowę pierwszego budynku na Os. Konstytucji 3 Maja.

24 czerwca 1983r. Zebranie Przedstawicieli Członków podjęło Uchwałę w sprawie podziału NSM i przekazania zasobów w Kożuchowie i Bytomiu Odrzańskim do nowopowstałych SM w Bytomiu i Kożuchowie.

1 lutego 1988r. biura Spółdzielni zostały przeniesione do nowo wybudowanego biurowca gdzie funkcjonują do dziś. Do tego czasu agendy Spółdzielni rozrzucone były w kilku oddzielnych pomieszczeniach m.in. przy ul.Kupieckiej, w mieszkaniach przy ul.Kołłątaja 3/2 i 3/3 oraz w świetlicy przy ul. 1 Maja 18.
25 czerwca 1988r. przekazano zasoby mieszkaniowe w Sławie do SM Sławianka.

31 sierpnia 1989r. zakończono budowę ostatniego budynku (nr 16) na Os.Konstytucji 3 Maja.

W latach dziewięćdziesiątych w związku ze zmianami ustawowymi dotyczącymi kredytowania budownictwa mieszkaniowego, Spółdzielnia oddała do użytku już tylko 3 budynki na Os.Armii Krajowej 3, 1 Maja 5 i ul. Wojska Polskiego 104.
Dokonano także adaptacji budynku przy ul Piłsudskiego 55A byłego hotelu robotniczego na mieszkania.

Od roku 2000 Spółdzielnia przeprowadziła działania termomodernizacyjne budynków z tzw. „wielkiej płyty” i w roku 2014 praktycznie zakończono docieplanie wszystkich budynków w zasobach NSM w Nowej Soli i Nowym Miasteczku.

Na dzień dzisiejszy 100% mieszkań w naszych zasobach wyposażonych jest w wodomierze ze zdalnym odczytem elektronicznym – co stanowi znaczące ułatwienie i wygodę dla mieszkańców oraz usprawnia rozliczenie zużycia wody.

Także we wszystkich naszych mieszkaniach zamontowane są elektroniczne podzielniki ciepła ze zdalnym odczytem.

Dodatkowo wyremontowano i unowocześniono wszystkie węzły cieplne wprowadzając we wszystkich z nich automatykę pogodową.
Działania te nie tylko ułatwiają życie mieszkańcom ale również usprawniają w sposób bardzo istotny proces rozliczania ilości zużytych mediów.
W dniach od 5 do 14 maja 2008r. odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków NSM działające pod rządami nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W 2012r. w wyniku wygranego konkursu Firma NIVEA zbudowała na terenie os. Konstytucji 3 Maja plac zabaw dla dzieci. Otwarcie nastąpiło w dniu 6 lipca 2012r.

Jesienią 2012 roku na terenie osiedla Konstytucji 3 Maja między budynkami 10, 12 a Przedszkolem powstało boisko sportowe ORLIK wybudowane przez Gminę Nowa Sól – Miasto.

Kolejnym ważnym projektem, który został zapoczątkowany w roku 2014, a który zostanie zakończony w roku bieżącym, to wymiana starych, nieestetycznych i nie spełniających swojej roli wiatrołapów przy budynkach na osiedlu Zatorze. Zostały one zastąpione chroniącymi przed wiatrem i deszczem, estetycznymi, murowanymi, solidnymi konstrukcjami, które w sposób widoczny poprawiły estetykę budynków, jak również wpłynęły na znaczące zmniejszenie ubytków ciepła. Łącznie do września 2019r. wykonano modernizację 95 wiatrołapów w 14 budynkach.

W maju 2014 roku NSM osiągnęła bardzo znaczący sukces zajmując I miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych w kategorii – spółdzielnie średnie bez przychodu z inwestycji. Wyróżnienie to jest wyrazem uznania zarówno dla pracowników jak i działaczy samorządowych oraz członków angażujących się w codzienne sprawy naszej Spółdzielni. W tych niełatwych dla spółdzielczości mieszkaniowej czasach, dobrze jest wiedzieć, że nasza praca została doceniona.

W dniu 7 października 2014r. miesięcznik Administrator przyznał naszej Spółdzielni tytuł Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014 w kategorii spółdzielnie średnie bez przychodu z inwestycji. Była to pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu przeprowadzonego wśród spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Dokonując oceny spółdzielni Kapituła Konkursu brała pod uwagę zarówno wyniki działalności gospodarczej jak również działalności kulturalno-wychowawczej na rzecz społeczności lokalnej.

W 2015 roku NSM rozpoczęła realizację programu likwidacji gzowych podgrzewaczy wody tzw. junkersów w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców budynków poprzez ich zastąpienie instalacją ciepłej wody dostarczanej centralnie. Pierwszym budynkiem, w którym wykonano taką modernizację był budynek przy ul. Kościuszki 3. Do końca bieżącego roku zakończymy prace w 15 budynkach. W kolejce czeka jeszcze następnych kilkanaście budynków, które będą realizowane w latach następnych w miarę posiadanych środków finansowych na ten cel.

11 lutego 2015r. podczas XV – jubileuszowej uroczystej gali w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich nasza Spółdzielnia otrzymała bardzo prestiżowe wyróżnienie i znalazła się w rankingu Gazele Biznesu.

Jest to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm, promujący firmy, które dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale dają sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

W 2016 po raz kolejny Spółdzielnia nasza zajęła II miejsce w organizowanym przez redakcję branżowego miesięcznika „Domy Spółdzielcze” ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych za 2016 rok. Wyróżnienie dotyczy najbardziej efektywnie pracujących spółdzielni mieszkaniowych w kategorii spółdzielni średnich bez przychodu z inwestycji.

Kolejnym wyróżnieniem otrzymanym w 2017 roku była nagroda przyznana przez miesięcznik Administrator w ogólnopolskim konkursie Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej 2017. Zdaniem Zarządu otrzymane wyróżnienia są wspólnym sukcesem zarówno pracowników jak również organów statutowych oraz aktywnych członków angażujących się w codzienne sprawy naszej Spółdzielni.