Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Aktualności

Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina o ZASADACH BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ GAZOWYCH W MIESZKANIACH:

– zapewnienie stałego dopływu powietrza atmosferycznego do mieszkania przez okna i drzwi, co pozwoli na całkowite spalanie gazu i odprowadzenie spalin kominem,
– drożne i nie zasłonięte kratki wentylacyjne,
– otwarte, nie zasłonięte nawiewy w drzwiach łazienek z piecykiem gazowym (kratki lub otwory w dolnej części drzwi),
– niedozwolone jest montowanie w kanałach wentylacyjnych elektrycznych urządzeń wywiewnych,
– nie wolno korzystać z piecyka gazowego przy zamkniętych oknach.

PAMIĘTAJ !
– wytwarzany podczas spalania gazu tlenek węgla (czad) jest śmiertelnie trujący, wskazane jest zamontowanie czujnika tlenku węgla,
– gaz ziemny w naszej sieci jest gazem wybuchowym (zawartość tylko 5% gazu w powietrzu stanowi mieszankę wybuchową)