Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Zarząd

Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Soli

Od dnia 1 stycznia 2022 roku w Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd jest jednoosobowy jest nim 
Prezes Zarządu – Bogusław Greń

Prezes Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 13.00 do godz. 16.30 (sekretariat, II piętro)