Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Segregacja odpadów

Strona główna » Ogłoszenia » Segregacja odpadów

O G Ł O S Z E N I E

W związku z coraz częściej obserwowanym zjawiskiem pozbywania się odpadów wielkogabarytowych (w tym również gruzu) poprzez ich wystawianie przy zasiekach

Czytaj więcej »