Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Kontakt

Adres

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. 1 Maja 16
67-100 Nowa Sól

Konto podstawowe Spółdzielni

20 1020 5402 0000 0402 0022 5029 – przeznaczone do innych wpłat niż za lokale.

Opłaty za lokale należy wpłacać na indywidualne konta bankowe, numer konta widnieje na wydruku opłat za używanie lokalu. Informację o numerze konta można również uzyskać osobiście  w siedzibie spółdzielni – pokoju 102, telefonicznie pod numerem telefonu 68 414 69 14 lub logując się na internetowe konto użytkownika.

W przypadku wpłat z zagranicy:
swift code:   BPKOPLPW
iban:  PL 20 1020 5402 0000 0402 0022 5029

Godziny pracy

Poniedziałek: od 7:00 do 17:00
Wtorek-Czwartek: od 7:00 do 15:00
Piątek: od 7:00 do 13:00

Telefon dyżurny w dni robocze od godz. 7:00 do 22:00, soboty, niedziele i święta od 8:00 do 20:00

sekretariat / centrala

Zarząd

Prezes Zarządu  – Bogusław Greń

68 387 60 69
68 414 69 01

Księgowość

Główny Księgowy  –  Krzysztof Ulanowski 
68 414 69 18

księgowość – czynsze
68 414 69 14

Kadry

Windykacja

Dział Techniczny

Kierownik Daniel Ilkowski
68 414 69 08

sekcja rozliczeń mediów
68 414 69 05

Inspektorzy 68 414 69 02      |     68 414 69 06

Dział członkowsko-samorządowy

Kierownik Marzena Niedzielska-Trznadel

sprawy samorządowe 68 414 69 06
sprawy członkowskie 68 414 69 03

Klub ul. 1 Maja 18

Dział Eksploatacji

Kierownik Dariusz Meissner grupa konserwatorów ul. Staszica 4 68 387 63 56      |     68 414 69 20

Inspektor Ochrony Danych

Marzena Niedzielska-Trznadel 68 414 69 06

administracja zasobów w Nowym Miasteczku

administrator –  Urszula Lipiec 68 414 69 12

administracja zasobów w Nowej Soli - budynki

ul. Aleksandra Fredry 2-8
ul. Staszica 3-13
ul. 1 Maja 10,12
ul. Matejki 18-26
ul. Kossaka 3,7
ul. Kasprowicza 25
ul. Przyszłości 3
ul. Piłsudskiego 55A

administrator – Beata Strzyżykowska
68 414 69 13

administracja zasobów w Nowej Soli - budynki:

os. Konstytucji 3 Maja 1-26
os. Armii Krajowej 3
ul. Wojska Polskiego 104
ul. 1 Maja 5,7,9

administrator –  Dorota Konsewicz
68 414 69 11

administracja zasobów w Nowej Soli - budynki:

ul. Wrocławska 2,25,29,41,41A
ul. Wróblewskiego 12
ul. Wojska Polskiego 7
ul. Sikorskiego 1
ul. Gdyńska 2
ul. 1 Maja 2
ul. Kościuszki 3,29
ul. Kupiecka 19
ul. Kołłątaja 2,3
os. Spółdzielcze 1-7
ul. Wesoła 19A
ul. Młynarska 15
ul. Wyspiańskiego 6
os. Kopernika 1-15
ul. Szkolna 2,17,21,23
ul. Dąbrowskiego 1
ul. Witosa 1,15
ul. Okrężna 1

administrator – Urszula Lipiec
68 414 69 12