Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Aktualności

SZCZELNE MIESZKANIE NIE ZAWSZE JEST ZDROWE I BEZPIECZNE !

W związku z trwającym okresem grzewczym, Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, że szczególnie w tym okresie należy zwrócić uwagę na sprawność zainstalowanych urządzeń gazowych (kuchenka, piecyk) oraz pionów wentylacyjnych i spalinowych w użytkowanych mieszkaniach.
W wyniku zamontowania szczelnych okien w wielu mieszkaniach oraz braku rozszczelnień szczególnie w okresie niskich temperatur następuje zakłócenie w działaniu pionów wentylacyjnych i spalinowych, co powoduje powstawanie odwrotnego ciągu w przewodach kominowych; kratki wentylacyjne działające jako nawiew są szczególnie niebezpieczne, jeśli używane są gazowe podgrzewacze wody.
Używanie w takich warunkach urządzeń gazowych może spowodować wydzielanie się nadmiernej ilości tlenku węgla (czadu). Odpowiednią wentylację nawiewną muszą mieć wszystkie pomieszczenia zamknięte, takie jak łazienka i wc ,które obowiązkowo muszą posiadać w drzwiach otwory o powierzchni min. 220 cm.

Jeżeli nie wpłynie do mieszkania odpowiednia ilość powietrza – wentylacja nie będzie działać.

Warunkiem swobodnego odpływu spalin jest nie tylko drożny przewód spalinowy, lecz także stały dopływ świeżego powietrza, w którym następuje spalanie gazu. W celu uniknięcia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla zdrowia i życia należy zapewnić:
– stały dopływ powietrza atmosferycznego do mieszkania przez okna i drzwi wejściowe, co pozwoli na całkowite spalanie gazu i odprowadzenie
spalin kominem
– drożne i nie zasłonięte kratki wentylacyjne,
– otwarte, nie zasłonięte nawiewy w drzwiach łazienek z piecykiem gazowym (kratki lub otwory w dolnej części drzwi), –
nie zamykanie drzwi do kuchni ,,ślepych” (bez okien) w czasie przygotowywania posiłków na kuchence gazowej.

Niedozwolone jest montowanie w kanałach wentylacyjnych elektrycznych urządzeń wywiewnych i nie wolno korzystać z piecyka gazowego przy zamkniętych oknach.

PAMIĘTAJ !
– wytwarzany podczas spalania gazu tlenek węgla (czad)br //supnbsp;Lubuski/span1447poprzedzone jest śmiertelnie trujący,
– dla własnego bezpieczeństwa wskazane jest zamontowanie czujnika tlenku węgla,
– gaz ziemny w naszej sieci jest gazem wybuchowym (zawartość tylko 5% gazu w powietrzu stanowi mieszankę wybuchową).

Użytkownik lokalu ma obowiązek utrzymania należytego stanu technicznego urządzeń gazowych , wentylacyjnych oraz wykonywanie zaleceń pokontrolnych .

Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z coraz liczniej występującymi nieprawidłowościami w działaniu wentylacji w mieszkaniach, prosi wszystkich mieszkańców o szczególną uwagę przy korzystaniu z urządzeń gazowych.