Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

O G Ł O S Z E N I E

W związku z coraz częściej obserwowanym zjawiskiem pozbywania się odpadów wielkogabarytowych (w tym również gruzu) poprzez ich wystawianie przy zasiekach na odpady, poza terminami wywozu ustalonymi przez Związek Międzygminny EKO-Przyszłość, Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni przypomina, że: 1) odpady wielkogabarytowe, poza ustalonymi terminami ich wywozu, należy dostarczać własnym staraniem do PSZOK-u przy ul. Zamiejskiej w Nowej Soli (kierunek […]