Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Soli sprzeda: mieszkanie jednopokojowe w Nowej Soli na Osiedlu Konstytucji 3 Maja 8 i/107

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Soli, ul.1 Maja 16s p r z e d a : mieszkanie jednopokojowe w Nowej Soli na Osiedlu Konstytucji 3 Maja 8 i/107– powierzchnia użytkowa 30,0 m2, II piętro Cena wywoławcza w wysokości 130.000,00 zł stanowi wymagany wkład budowlany W związku z powyższym ogłaszamy przetarg ustny nieograniczony o ustanowienie odrębnej […]

Przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych położonych w Nowej Soli

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Nowej Soli przy ul.1 Maja 16 ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych położonych w Nowej Soli: – lokal w Klubie NSM ul. 1 Maja 18 o pow. użytkowej 47,26 m2 W ofercie należy podać proponowaną stawkę netto za 1m2 oraz rodzaj działalności.   Najem lokalu warunkowany jest wpłatą kaucji w […]