Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Przetargi

Przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych położonych w Nowej Soli

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Nowej Soli przy ul.1 Maja 16 ogłasza przetarg ofertowy na najem lokali użytkowych położonych w Nowej Soli:

– lokal w Klubie NSM ul. 1 Maja 18 o pow. użytkowej 47,26 m2

W ofercie należy podać proponowaną stawkę netto za 1m2 oraz rodzaj działalności.   Najem lokalu warunkowany jest wpłatą kaucji w wysokości 3- miesięcznego czynszu najmu.

Zastrzegamy sobie prawo  unieważnienia przetargu  ofertowego w całości lub w części bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu ofertowego można uzyskać w biurze Spółdzielni.

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w przetargu ofertowym. Oferty należy składać w sekretariacie Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.