Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

INSPEKTOR NADZORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZADANIA :1.kompleksowe zarządzanie budynkami mieszkaniowymi, w tym koordynowanie wszystkich podmiotów współpracujących przy ich utrzymaniu;2.pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót remontowo –  konserwacyjnych  w zasobach Spółdzielni;3.kontrola obiektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;4.opracowywanie, sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych;5.przygotowywanie dokumentacji kwalifikacyjnej do realizacji remontów, naprawi usuwania awarii,6.sporządzanie protokołów szkód, opinii, odpowiedzi na wystąpienia […]