Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

ZADANIA :
1.kompleksowe zarządzanie budynkami mieszkaniowymi, w tym koordynowanie wszystkich podmiotów współpracujących przy ich utrzymaniu;
2.pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót remontowo –  konserwacyjnych  w zasobach Spółdzielni;
3.kontrola obiektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;
4.opracowywanie, sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
5.przygotowywanie dokumentacji kwalifikacyjnej do realizacji remontów, napraw
i usuwania awarii,
6.sporządzanie protokołów szkód, opinii, odpowiedzi na wystąpienia lokatorów, odwołań od decyzji administracyjnych, itp.
7.prowadzenie dokumentacji administracyjnej i eksploatacyjnej dot. nieruchomości;

WYMAGANIA :
1.posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi branża konstrukcyjna – budowlana, przynależność do izby inżynierów budownictwa;
2.umiejętność kosztorysowania w programie Norma;
3.pełna zdolność kandydata do czynności prawnych, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami pracy,
4.znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel), DOM,

OFERUJEMY :
1.Forma zatrudnienia: Umowa na dowolny wymiar etatu,
2.Atrakcyjne wynagrodzenie.  

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres mail biuro@nsm.net.pl.