Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Dzień Matki

,, Wychowałaś droga mamo mnie
Nie zapomnę tego nigdy nie
Ty uczyłaś jak poznawać świat
Udzielałaś cennych rad…… ‘’
Takimi słowami piosenki wieczorek taneczny z okazji Dnia Matki dla członków NSM rozpoczął działający w Klubie NSM chór ,, Barwy Jesieni’’
a do tańca przygrywał zespół muzyczny.