Nowosolska
Spółdzielnia
Mieszkaniowa

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do składania ofert na wymianę piasku w piaskownicach w zasobach Spółdzielni

Ofert prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PIASEK” w sekretariacie Spółdzielni w Nowej Soli przy ul. 1 Maja 16 do dnia 29.03.2023r.

Specyfikacja robót jest do pobrania tutaj