kontakt

 

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. 1 Maja 16
67-100 Nowa Sól

 

* godziny pracy: poniedziałek 700 - 1700, wtorek-czwartek 700- 1500, piątek 700- 1300

* konto Spółdzielni nr 20 1020 5402 0000 0402 0022 5029

* w przypadku wpłat z zagranicy swift code:   BPKOPLPW, iban:  PL 20 1020 5402 0000 0402 0022 5029

 Zarząd:  
Prezes Zarządu  - Bogusław Greń     68 387 60 69 , 68 414 69 01
   
sekretariat / centrala           biuro2@nsm.net.pl          biuro@nsm.net.pl               68 387 60 69 , 68 414 69 01
   
Telefon dyżurny w dni robocze od godz. 700 do 2200, soboty, niedziele i święta od 800 do 2000 68 387 63 56
                                                            

Księgowość:    

Główny Księgowy  -  Krzysztof Ulanowski                         

68 414 69 18

księgowość - czynsze            68 414 69 14 , 68 414 69 15
Dział Techniczny - Kierownik Daniel Ilkowski      68 414 69 08
sekcja rozliczeń mediów             68 414 69 05
Dział członkowsko-samorządowy - Kierownik Marzena Niedzielska-Trznadel         
sprawy samorządowe                 68 414 69 06    
sprawy członkowskie                 68 414 69 03
                         
Klub ul. 1 Maja 18         68 414 69 23
Dział eksploatacji - Kierownik Dariusz Meissner  
grupa konserwatorów ul. Staszica 4            68 387 63 56
   
Inspektor Ochrony Danych - Marzena Niedzielska-Trznadel 68 414 69 06
           
administracja zasobów w  Nowym Miasteczku
administrator -  Urszula Lipiec            
 
68 414 69 12
   
administracja  zasobów w Nowej  Soli - budynki:                                                                                                                                                                                   
ul. Aleksandra Fredry 2-8  
ul. Staszica 3-13  
ul. 1 Maja 10,12  
ul. Matejki 18-26  
ul. Kossaka 3,7  
ul. Kasprowicza 25  
ul. Przyszłości 3  
ul. Piłsudskiego 55A  
administrator - Beata Strzyżykowska 68 414 69 13
   
administracja zasobów w Nowej Soli - budynki:                                                                                                                                                                          
os. Konstytucji 3 Maja 1-26  
os. Armii Krajowej 3  
ul. Wojska Polskiego 104  
ul. 1 Maja 5,7,9  
administrator -  Dorota Konsewicz    68 414 69 11
   
administracja zasobów w Nowej Soli - budynki:  
ul. Wrocławska 2,25,29,41,41A  
ul. Wróblewskiego 12  
ul. Wojska Polskiego 7  
ul. Sikorskiego 1  
ul. Gdyńska 2  
ul. 1 Maja 2  
ul. Kościuszki 3,29  
ul. Kupiecka 19  
ul. Kołłątaja 2,3  
os. Spółdzielcze 1-7  
ul. Wesoła 19A  
ul. Młynarska 15  
ul. Wyspiańskiego 6  
os. Kopernika 1-15  
ul. Szkolna 2,17,21,23  
ul. Dąbrowskiego 1  
ul. Witosa 1,15  
ul. Okrężna 1                                                                                              
   
administrator - Urszula Lipiec 68 414 69 12 

 

Informujemy, że rozmowy telefoniczne są nagrywane. Administratorem danym jest Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Klauzula informacyjna do pobrania w zakładce Ochrona Danych/Klauzule.