przetargi

 

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Soli zaprasza do składania ofert na  dostawą i montaż
instalacji z paneli fotowoltaicznych w biurowcu Spółdzielni przy ul. 1 Maja 16 w Nowej Soli.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 16
lub za pomocą poczty tradycyjnej w terminie do 15.12.2023r.

specyfikacja     wzór umowy

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami, prawo do swobodnego wyboru
ofert, nie przyjęcia ofert bez podania przyczyny, a także unieważnienia przetargu.

 


Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza zainteresowane firmy do złożenia oferty na uszczelnienie
istniejących kominów wentylacyjnych i spalinowych poprzez wykonanie wkładów ze stali nierdzewnej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Witosa 15 w Nowej Soli.  

Dokumentacja budynkowa dostępna w siedzibie Spółdzielni.

Wszelkie niezbędne informację można uzyskać pod nr. tel. 601943059 lub osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. 1 Maja 16 pok. 203r.

 


Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Soli zaprasza do składania ofert na wykonywanie robót w zasobach Spółdzielni :

1.    Roboty brukarskie.
2.    Roboty ogólnobudowlane.
3.    Roboty dekarskie.  
4.    Wybór ofert na stawki roboczogodziny na 2024r. w branżach: ogólnobudowlana, instalacyjna, drogowa.

1.st remont dachu    wzor umowy roboty_budowlane    przedmiar robót Kasprowicza 25    przedmiar Kosciuszki 3

2.st budowa garazy Kołłataja    wzor umowy o roboty budowlane    kosztorys ofertowy    pb pt garaze    pt elektryczny

3.st budowa garazy Kaczkowskiego    wzor umowy o roboty budowlane    kosztorys ofertowy    pt  pt inst. Elek    pb - garaze Kaczkowskiego

4.st budowa drogi    wzor umowy roboty budowlane    przedmiar robot    pb parking ns tom I pzt    pb parking ns tom ii a-b    pb pzt    pb przekroj

5.st budowa zjazdu drogowego   wzor umowy roboty budowlane    przedmiar    pt zjazd

6.st roboty ogolnobudowlane    wzor umowy roboty budowlane

7.st roboty ogolnobudowlane - wybór stawki

W ofertach dotyczących wyboru stawek należy podać :
Branżę robót, cenę roboczogodziny netto, koszty pośrednie, zysk, koszty zaopatrzenia. Wymagane dokumenty: zaświadczenie z ZUS
i Urzędu Skarbowego lub oświadczenia własne o niezaleganiu w opłatach, wypis z rejestru działalności gospodarczej, potwierdzone
referencje od min. 2 inwestorów, , oświadczenie o udzielaniu gwarancji na wykonane roboty.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 16 lub za pomocą poczty tradycyjnej w terminie
do 08.12.2023r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi oferentami, prawo do swobodnego wyboru ofert, nie przyjęcia ofert bez podania przyczyny,
a także unieważnienia przetargu.

 


OGŁOSZENIE

Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Soli ul. 1 Maja 16 posiada do wynajęcia 15 miejsc postojowych
położonych na nowopowstałym parkingu wielostanowiskowym w Nowej Soli na Osiedlu Konstytucji 3 Maja obok budynków 9-11-12.

Kwota najmu za jedno miejsce postojowe wynosi 100,00 zł netto za miesiąc.

Najem miejsca parkingowego warunkowany jest wpłatą kaucji w wysokości 3-miesięcznego czynszu najmu netto.  

Kwotę 300,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Spółdzielni nr 20 1020 5402 0000 04020022 5029.

W tytule przelewu wpisujemy Kaucja miejsce postojowe parking Os. Konstytucji 3 Maja 9-11-12.

Najem miejsca postojowego możliwy jest jedynie dla mieszkańców zasobów NSM.

Miejsca postojowe będą ponumerowane i zabezpieczone blokadą. Najemca będzie korzystać z przypisanego do swojej umowy miejsca postojowego.

Spółdzielnia planuje oddanie do korzystania miejsc postojowych od 04.05.2023r.  

Oferty należy składać w Sekretariacie Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, listownie na adres NSM lub elektronicznie
za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@nsm.net.pl

Decyduje kolejność wpływu ofert. Zarząd zastrzega sobie prawo wyboru ofert, bez podania przyczyn odrzucenia pozostałych.

Szczegółowe informacje w sprawie najmu miejsc postojowych można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 104
lub telefonicznie po numerem telefonu  68 414 69 16.

Zainteresowanych zapraszamy do składania ofert.  

Pozostało do wynajęcia 6 miejsc postojowych oznaczonych numerami : 2,4,10,11,12,13.

_______________________________________________________________________________________________________________________________
 

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Nowej Soli przy ul.1 Maja 16 ogłasza przetarg ofertowy
na najem lokali użytkowych położonych w Nowej Soli:

- lokal w Klubie NSM ul. 1 Maja 18 o pow. użytkowej 47,26 m2

 

W ofercie należy podać proponowaną stawkę netto za 1m2 oraz rodzaj działalności.   Najem lokalu warunkowany jest wpłatą kaucji w wysokości 3- miesięcznego czynszu najmu.

Zastrzegamy sobie prawo  unieważnienia przetargu  ofertowego w całości lub w części bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje w sprawie przetargu ofertowego można uzyskać w biurze Spółdzielni.

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w przetargu ofertowym. Oferty należy składać w sekretariacie Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.