windykacja

Zarząd Nowosolskiej Spółdzielni przedstawia stan zadłużenia na dzień 30.09.2023r. dla poszczególnych bloków mieszkalnych.

Wykaz obejmuje zadłużenie powyżej jednego miesiąca zalegania z opłatami za korzystanie z lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informację na temat zadłużenia dla poszczególnych klatek w budynkach znajdziecie Państwo tutaj.Lp.


Położenie nieruchomości


Zadłużenie w zł


1.


ul. 1 Maja 2


2 432,66


2.


ul. 1 Maja 5


42 334,03


3.


ul. 1 Maja 7


2 330,47


4.


ul. 1 Maja 9


10 719,86


5.


ul. 1 Maja 10


22 823,86


6.


ul. 1 Maja 12


4 657,25


7.


ul. Aleksandra Fredry 2


26 041,74


8.


ul. Aleksandra Fredry 3


11 468,44


9.


ul. Aleksandra Fredry 4


36 418,98


10.


ul. Aleksandra Fredry 5


15 528,26


11.


ul. Aleksandra Fredry 6


4 393,66


12.


ul. Aleksandra Fredry 7


23 192,51


13.


ul. Aleksandra Fredry 8


3 843,49


14.


ul. Dąbrowskiego 1


1 748,40


15.


ul. Gdyńska 2


4 128,04


16.


ul. Kasprowicza 25


4 831,06


17.


ul. Kołłątaja 2


4 238,72


18.


ul. Kołłątaja 3


13 130,63


19.


ul. Kossaka 3


32 477,07


20.


ul. Kossaka 7


25 897,63


21.


ul. Kościuszki 3


1 816,00


22.


ul. Kościuszki 29A


0,00


23.


ul. Kupiecka 19


551,26


24.


ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 55A


24 474,67


25.


ul. Matejki 18


3 562,31


26.


ul. Matejki 20


9 181,86


27.


ul. Matejki 22


0,00


28.


ul. Matejki 24


2 776,57


29.


ul. Matejki 26


11 161,87


30.


ul. Młynarska 15


10 104,02


31.


ul. Okrężna 1


6 073,75


32.


Osiedle  im. Armii Krajowej 3


18 258,58


33.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 1


12 226,67


34.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 2


10 510,14


35.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 3


2 747,10


36.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 4


8 484,12


37.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 8


33 182,61


38.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 9


3 352,33


39.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 10


10 395,38


40.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 11


3 906,08


41.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 12


10 356,10


42.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 15


19 753,84


43.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 16


3 361,26


44.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 17


17 826,43


45.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 18


14 281,75


46.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 19


5 138,59


47.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 20


7 736,54


48.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 21


52 736,77


49.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 22


13 223,44


50.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 23


6 615,99


51.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 24


7 876,67


52.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 25


5 842,31


53.


Osiedle Konstytucji 3 Maja 26


18 018,73


54.


Osiedle Kopernika 1


7 438,17


55.


Osiedle Kopernika 2


5 070,60


56.


Osiedle Kopernika 3


32 001,13


57.


Osiedle Kopernika 4


2 095,13


58.


Osiedle Kopernika 5


4 754,85


59.


Osiedle Kopernika 8


20 249,28


60.


Osiedle Kopernika 9


31 943,39


61.


Osiedle Kopernika 10


3 487,97


62.


Osiedle Kopernika 11


16 794,34


63.


Osiedle Kopernika 12


19 669,27


64.


Osiedle Kopernika 13


9 371,07


65.


Osiedle Kopernika 14


5 105,48


66.


Osiedle Kopernika 15


2 387,39


67.


Osiedle Spółdzielcze 1-2


4 787,61


68.


Osiedle Spółdzielcze 3-4


6 387,81


69.


Osiedle Spółdzielcze 5-6-7


964,90


70.


ul. Przyszłości 3


1 6425,18


71.


ul. Sikorskiego 1


4 073,38


72.


ul. Staszica 3


12 441,82


73.


ul. Staszica 5


3 351,35


74.


ul. Staszica 7


12 520,44


75.


ul. Staszica 9


5 242,43


76.


ul. Staszica 11


11 502,01


77.


ul. Staszica 13


4 777,07


78.


ul. Szkolna 2


0,00


79.


ul. Szkolna 17


10 008,53


80.


ul. Szkolna 21


8 491,10


81.


ul. Szkolna 23


12 767,08


82.


ul. W. Witosa 1


105 745,17


83.


ul. W. Witosa 15


8 394,13


84.


ul. Wesoła 19


336,50


85.


ul. Wojska Polskiego 7


788,71


86.


ul. Wojska Polskiego 104


8 145,57


87.


ul. Wrocławska 2


7 129,65


88.


ul. Wrocławska 25


2 795,82


89.


ul. Wrocławska 29


1 426,37


90.


ul. Wrocławska 41


0,00


91.


ul. Wrocławska 41A


0,00


92.


ul. Wróblewskiego 12


0,00


93.


ul. Wyspiańskiego 6


6 031,42


94.


ul. 22 Lipca 17 Nowe Miasteczko


0,00


95.


ul. 22 Lipca 19 Nowe Miasteczko


0,00


96.


ul. 22 Lipca 21 Nowe Miasteczko


1 412,99


97.


ul. 22 Lipca 23 Nowe Miasteczko


36 295,52


98.


ul. 22 Lipca 25-25A Nowe Miasteczko


588,99


99.


ul. 22 Lipca 25 B-C Nowe Miasteczko


981,33


100.


ul. 22 Lipca 27-27E Nowe Miasteczko


26 588,43


                                                            RAZEM: 1 128 939,88 zł

 

 Dziękujemy tym wszystkim naszym członkom i najemcom lokali, którzy regularnie i terminowo opłacają należności czynszowe.

Jednocześnie Zarząd informuje, że dalsze utrzymywanie się zadłużenia w budynku może spowodować zablokowanie prac remontowych.
.