Regulaminy

* Regulamin Walnego Zgromadzenia
* Regulamin Rady Nadzorczej
* Regulamin Zarządu Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
* Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców

* Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków oraz zasad rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.             Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska
* Regulamin rozliczania kosztów oraz ustalania opłat za używanie lokali w Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
* Regulamin udostępniania członkom dokumentów zgodnie z art.81 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz kosztów ich uzyskania
   w Nowosolskiej Spółdzielni  Mieszkaniowej w Nowej Soli

* Regulamin Funduszu Remontowego
* Regulamin rozliczania kosztów oraz ustalania opłat z tytułu bieżących konserwacji zasobów mieszkaniowych Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
* Regulamin obowiązków Spółdzielni oraz użytkowników lokali w zakresie utrzymania lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami
* Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków
* Zasady i tryb przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na ustanawianie odrębnej własności lokali mieszkalnych
* Zasady ustalania opłaty za śmieci
* Regulamin najmu lokali użytkowych
* Regulamin ochrony danych osobowych
* Regulamin przyjmowania w poczet czlonkow
* Zasady podejmowania uchwał właścicieli lokali w nieruchomościach zarządzanych przez Nowosolską Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowej Soli