statut

 

                                                                   S T A T U T
Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Soli

uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków NSM w dniu 14 czerwca 2003 roku i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 07 lipca 2003r.

Tekst aktualny na dzień 13 czerwca 2023r.