Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej NSM na kadencję 2022-2025

 

Andrzej Kasprzak                -        Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ryszard Jarlaczyk               -        Z-ca Przewodniczącego Rady
Ewa Szczepankowska         -        Sekretarz

Komisja Rewizyjna:

Iwona Gazińska                  - Przewodnicząca Komisji

Jolanta Dylak                             

Ewa Szczepankowska                        

 

Komisja Techniczna:

Ryszard Jarlaczyk              - Przewodniczący Komisji

Piotr Bocianowski

Krzysztof Borkowski

Rada Nadzorcza przyjmuje członków Spółdzielni w poniedziałki w godzinach od 1600 do 1700 (sekretariat, II piętro).