harmonogram zajęć

 

Klub NSM czynny jest w roku szkolnym w godzinach od 16.00 do 19.00;

 

 hhh Harmonogram zajęć Harmonogram zajęć w Klubie NSM w roku szkolnym 2023/2024

 

Świetlica opiekuńczo-wychowawcza - od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 18.00

Chór "Barwy Jesieni" - poniedziałek i czwartek w godz. 16.00 - 17.30

Gimnastyka rehabilitacyjna i areobowa dla dorosłych - wtorek i czwartek w gdz. 17.00 - 19.00

Sekcja gier fantastycznych - sobota w godz. 16.00 - 22.00

Zajęcia plastyczne dla dzieci - środa w godz. 16.00 - 18.00

Zajęcia decupage dla dorosłych - wtorek w godz. 16.00 - 18.00

Zajęcia taneczne dla seniorów - środa w godz. 15.00 -16.00

 

Imprezy i zajecia organizowane przez Klub NSM przeznaczone są dla członków Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz wspólnie zamieszkałych członków rodziny.
 

Ponadto w Klubie odbywają się zajęcia odpłatne:

Zajęcia taneczne dla dzieci  - poniedziałek w godz. 16.00 - 18.00;  środa w godz. 16.00 - 17.00;  wtorek, czwartek w godz. 16.00 - 17.15

Zajęcia taneczne dla dorosłych - wtorek, czwartek w godz. 19.00 - 21.00, środa 17.00-18.00

Zajęcia taneczne dla dorosłych -  środa  w godz. 18.00 - 21.00