Dane statystyczne

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowej Soli zrzesza ogółem 6.083 członków.

Posiada 100 budynków na terenie Nowej Soli i Nowego Miasteczka, w których znajduje się 5.291 mieszkań o łącznej powierzchni 252.400,29 m2, z czego 3.378 mieszkań to mieszkania spółdzielcze: 3.301 mieszkań własnościowych, stanowiących 62,39% łącznej ilości mieszkań oraz 77 mieszkań lokatorskich, które stanowią już tylko 1,45 % wszystkich lokali mieszkalnych. 1.913 mieszkań posiada  tytuł wyodrębnionej własności - 36,16% (pełna własność z udziałem w gruncie) .

NSM zarządza ponadto:
- 84 lokalami użytkowymi o łącznej powierzchni 5.542,84 m²,
- 8 garażami o powierzchni użytkowej 135,64 m2,
- grunty, które wydzierżawia na działalność gospodarczą o powierzchni 2.911,08 m²,

 

Budynki położone są na terenach, o powierzchni: 
- w Nowej Soli - 213.884,31 m2   w tym 163.466,65 m² to grunty będące własnością NSM i 50.417,66 mw wieczystym użytkowaniu,
- w Nowym Miasteczku - 10.134,16 m² , w tym będące własnością Spółdzielni - 5.049,16 m2 i w wieczystym użytkowaniu - 5 085,00 m2.

Łączna powierzchnia gruntów Spółdzielni wynosi 224.018,47 m2

       

 

Stan na 31.12.2021r.