nagrody i wyróżnienia

 

TYTUŁ LIDERA ZOBOWIĄZUJE

Miło nam poinformować, że zakończyła się czwarta już edycja konkursu Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej - organizowana przez redakcję miesięcznika „Administrator”.

W dniu 28 września 2017 roku na zamku w Kliczkowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród wyróżnionym spółdzielniom mieszkaniowym.

Jury konkursu wyłoniło laureatów konkursu w czterech kategoriach według kryterium wielkości Spółdzielni oraz podziału na spółdzielnie uzyskujące przychody z inwestycji i spółdzielnie bez tych przychodów. Wśród nagrodzonych 36 spółdzielni najliczniejszą grupę stanowiły spółdzielnie średnie bez przychodu z inwestycji.

I właśnie w tej kategorii wyróżniona została, zresztą już po raz drugi, nasza Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Laureatami konkursu zostały spółdzielnie, które wyróżniają się spośród innych nie tylko wynikami ekonomicznymi, ale także ciekawymi inicjatywami na rzecz swoich członków, przedsiębiorczością i umiejętnością sprawnego poruszania się w gąszczu coraz bardziej zawiłych przepisów prawa.

Informując o powyższym naszych członków wyrażamy przekonanie, że otrzymane wyróżnienie to zasługa nie tylko efektywnie działających organów statutowych spółdzielni ale także wyraz uznania i podziękowania dla wielu naszych aktywnych mieszkańców.

                 

                                 
 


W 2016 po raz kolejny Spółdzielnia nasza wzięła udział w organizowanym przez redakcję branżowego miesięcznika „Domy Spółdzielcze” ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych za 2016 rok i zajęła II miejsce.

 

Wyróżnienie dotyczy najbardziej efektywnie pracujących spółdzielni mieszkaniowych w kategorii spółdzielni średnich bez przychodu z inwestycji.

Zdaniem Zarządu otrzymane wyróżnienie jest wspólnym sukcesem zarówno pracowników jak również organów statutowych oraz aktywnych członków angażujących się w codzienne sprawy naszej Spółdzielni.

 


 

Nowosolska Spółdzielnia Mieszkaniowa znalazła się w Rankingu Gazele Biznesu!

  Ranking Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm, promujący firmy, które dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale dają sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów.

11 lutego 2015r. podczas XV- jubileuszowej uroczystej gali w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich nasza Spółdzielnia otrzymała takie właśnie wyróżnienie.

  Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Oprócz "Pulsu Biznesu" zestawienia takie opracowują jego siostrzane dzienniki z Europy. Kryteria wyboru Gazel są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej i średniej przedsiębiorczości.

  Autorem rankingu jest instytucja finansowa Coface Poland, która jest odpowiedzialna również za weryfikację danych finansowych.
W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji są to lata 2011, 2012 i 2013. O miejscu firmy na liście rankingowej decydował przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat.

Renomę rankingu podnosi fakt, że udział w nim jest całkowicie bezpłatny, a bezstronna ocena dokonywana jest na podstawie ogłaszanych w Monitorze Polskim B sprawozdań finansowych firm. Tak więc każda z firm biorących udział w rankingu musi się bronić wyłącznie osiągniętymi wynikami finansowymi.
 

 
Na zdjęciu Prezes Nowosolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Andrzej Stręk (pierwszy z prawej) podczas uroczystości wręczenia pamiątkowych dyplomów.


 

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu w dniu 7 października 2014r. naszej Spółdzielni przez miesięcznik Administrator tytułu 

Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2014
w kategorii
spółdzielnie średnie bez przychodu z inwestycji

 

Była to pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu przeprowadzonego wśród spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Dokonując oceny spółdzielni Kapituła Konkursu brała pod uwagę zarówno wyniki działalności gospodarczej jak również działalności kulturalno-wychowawczej na rzecz społeczności lokalnej.

                          

    

   


   


 

W dniu 13 maja 2014r. został rozstrzygnięty organizowany przez Redakcję „Domów Spółdzielczych” ranking najbardziej efektywnie pracujących spółdzielni mieszkaniowych.

 

 Zarząd NSM z przyjemnością informuje swoich Członków, że
Nasza Spółdzielnia zajęła I miejsce
w tym prestiżowym, ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych, 
w kategorii spółdzielnie średnie bez przychodu z inwestycji!

Wyróżnienie to jest wyrazem uznania zarówno dla pracowników jak i działaczy samorządowych oraz członków angażujących się w codzienne sprawy naszej Spółdzielni.
W tych niełatwych dla spółdzielczości mieszkaniowej czasach, dobrze jest wiedzieć, że nasza praca została doceniona.